ტენდერის გამოცხადება

სტანდარტული ტენდერი

ტარიფი: 30 ლარი

მომსახურება:

  • ტენდერის განთავსება ჩვენს საიტზე, რომელსაც ყოველდღიურად ნახულობს 2,300-ზე მეტი მნახველი.
  • 12,000-ზე მეტი მიმწოდებლის ბაზა, რომელთაც მოვიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად საქმიანობის პროფილიდან გამომდინარე.
  • სატენდერო შეტყობინებების დაგზავნა ტენდერის გამომწერ დაინტერესებულ პირებთან
  • შესყიდვებთან დაკავშირებული კონსულტაცია

დაინტერესების ან დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ E-mail-ზე: info@tenders.ge


ანონიმური ტენდერი

ტარიფი: 50 ლარი

მომსახურება:

გარდა სტანდარტული ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების, ანონიმური ტენდერი ასევე ითვალისწინებს დამატებით ფუნქციებს:

  • ტენდერის გათავსება საიტზე ხდება Tenders.ge-ს სახელით და დაცულია შემსყიდველის სრული ანონიმურობა.
  • პროცესის ჩატარებასა და შეთავაზებების მიღებას უზრუნველყოფს Tenders.ge-ს ადმინისტრაცია.
  • ტენდერის მსვლელობისას არსებულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა განხორციელდება ანონიმურად.
  • ტენდერის დასრულებისთანავე დალუქული შეთავაზებების პაკეტი გადაეცემა შემსყიდველს შესაბამისი აუდიტის ოქმის თანდართვით, რომელშიც აღწერილი იქნება ტენდერის წარმართვის პროცესი და მისი გამჭვირვალეობა.
დაგვიკავშირდით

გსურთ ტენდერის გამოცხადება?

დაგვიკავშირდით და გამოაცხადეთ ტენდერი ჩვენს საიტზე