ბანკი რესპუბლიკა

ტენდერი ტვირთების გადაზიდვისა და ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა: 18 იანვარი, 2016

დრო: 17:00

ტენდერის აღწერილობა:

„ბანკი რესპუბლიკა“ ჯგუფი „სოსიეტე ჟენერალი“, აცხადებს ტენდერს ტვირთების გადაზიდვისა და ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. მიმაგრებული ფაილის სახით იხილეთ სატენდერო განცხადება.

კომპანიების მიერ დოკუმენტები (ყველა გვერდზე ხელმოწერილი) „ბანკ რესპუბლიკაში“ მოწოდებული უნდა იქნას შემდეგ მისამართებზე არაუგვაინეს 2016 წლის 18 იანვრისა:
ქალაქი თბილისი, გრ. აბაშძის ქ. #2, I სართული, კანცელარია.

პრეტენდენტების მიერ სატენდერო პროცესთან დაკავშირებით კითხვები შესაძლოა დაისვას მხოლოდ წერილობითი ფორმით შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართებზე არაუგვიანეს 2015 წლის 14 იანვრისა:

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი