ბანკი რესპუბლიკა

ფასთა გამოკითხვა ტაქსის მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით


ფასთა გამოკითხვა
ჩაბარების ვადა: 22 იანვარი, 2016

დრო: 17:00

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

სს ბანკი „რესპუბლიკა“ სოსიეტე-ჟენერალი აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ტაქსის მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.

გთხოვთ სატენდერო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილოთ განაცხადზე თანდართულ ფაილში.

შევსებული დანართი N1 უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Levan.bogveradze@republic.ge

შემოთავაზების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 2016 წლის, 22 იანვარი (17:00 საათი).

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი