მობიტელი

კონკურსი საბურავების შესყიდვაზე


კონკურსი
ჩაბარების ვადა: 26 იანვარი, 2016

დრო: 18:00

კონკურსის აღწერილობა:

შპს მობიტელი იწყებს საბურავების შესყიდვაზე (მსუბუქი ავტო მანქანებისთვის) კონკურსის პრეენდენტების მოძიებას.

ყველა დაინტერესებულმა სუბიექტმა უნდა წარმოადგინოს თანდართულ ფაილში მითითებული ინფორმაცია.

გთხოვთ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 26.01.2015 (18-00სთ) ელ-ფოსტაზე Ymeunargia@beeline.ge

შეკითხვებით გთხოვთ მიმართოთ იასონ მეუნარგიას მობ +995 5 97 97 00 98

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი