ბანკი რესპუბლიკა

ტენდერი Oracle-ის ლიცენზიის შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა: 02 თებერვალი, 2016

დრო: 17:00

ტენდერის აღწერილობა:

სს ბანკი „რესპუბლიკა“ აცხადებს ტენდერს Oracle-ის ლიცენზიის შესყიდვაზე.

გთხოვთ, სატენდერო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია იხილოთ განაცხადზე თანდართულ ფაილში.

კომპანიების მიერ დოკუმენტები (ამობეჭდილი და ყველა გვერდზე ხელმოწერილი) ბანკ „რესპუბლიკაში“ მოწოდებული უნდა იყოს შემდეგ მისამართებზე არაუგვაინეს 2016 წლის 2 თებერვლისა:
ქალაქი თბილისი, გრ. აბაშძის ქ. #2, I სართული, კანცელარია.

პრეტენდენტების მიერ სატენდერო პროცესთან დაკავშირებით კითხვები შესაძლოა დაისვას მხოლოდ წერილობითი ფორმით შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართებზე არაუგვაინეს 2016 წლის 28 იანვრისა:

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი