Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

ტენდერი სტრუქტურული საკაბელო სისტემების ინსტალაციაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს სტრუქტურული საკაბელო სისტემების ინსტალაციაზე.

მომსახურების დასახელება:

 • სტრუქტურული საკაბელო სისტემების 1 ორმაგი წერტილის ინსტალაცია.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს.
 • მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–ის ფორმატში: 
  1. საჯარო რეესტრიდან სამეწარმეო ამონაწერი; 
  2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
  3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.); საბანკო სექტორში მუშაობის გამოცდილება.
  4. კომპანიას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საქმიანობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; ჯამურად კალენდარულ წელიწადში არანაკლებ 2000 წერტილის მონტაჟის, მათ შორის ერთ ობიექტზე არანაკლებ 300 წერტილის მონტაჟის დამადასტურებული ხელშეკრულებები;
  5. სატენდერო წინადადებას უნდა დაერთოს ინჟინრების კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები;
  6. სპეციპიკაციიდან გამომდინარე, კომპანია მზად უნდა იყოს სამონტაჟო საქმიანობის 24/7 მხარდაჭერისათვის;
  7. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სტრუქტურული საკაბელო სისტემის მოწყობის ტოპოლოგიური ნახაზი;
  8. გამოყენებული სამონტაჟო მასალების სრული ჩამონათვალი და მასალების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება;
 • ქსელის მონტაჟი უნდა მოხდეს მშენებლობის პარალელურ რეჟიმში, თაბაშირ- მუყაოს კედლის მიღმა, გორფრირებული მილების გამოყენებით, ასევე რბილ იატაკში;
 •  დავალება წარმოდგენილია ნაგებობის პირობითი პროექტის საშუალებით (იხ. თანდართული ფაილები, სულ 53X2 ქსელის წერტილი).
 • გამოყენებული მასალებისა და ელემენტების მოკლე სპეციფიკაცია:
  Communication Rack
  Cat5e UTP solid cable
  Wall Mount Box double Keystone jack RJ45- თითოეული მომხმარებლისათვის.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2016 წლის 16 თებერვლიდან – 2016 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით;
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თეა გიორგაძეს 599 91 50 78
 • ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისგან მომსახურების შესყიდვა იქნება რეგულარული სახელშეკრულებო პერიოდის განმავლობაში.
 • თანხის გადახდა მოხდება ყოველ ჯერზე შესყიდული მომსახურების გაწევის და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. (კონკრეტული ტენდერის პირობებში).
 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება 6 თვიანი ხელშეკრულება;
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ფასი მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში პუნქტი #1-ის გასწვრივ; 
 • გთხოვთ, ფასები მიუთითოთ შესაბამისი პუნქტის გასწვრივ მეასედებით, მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 (ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.;
 • კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;  
 • შემოთავაზებები მიმწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2016 წლის 23 თებერვალი, 17:00 საათი.

სატენდერო წინადადების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს ს.ს. "საქართველოს ბანკის" საიტის მეშვეობით, რომელზეც მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, შევიდეს სისტემაში და შესაბამისი ტენდერის არჩევის შედეგად მიიღოს მასში მონაწილეობა.

ბმული საქართველოს ბანკის შესყიდვების ვებ-გვერდზე:
http://tenders.bog.ge/?action=tender&id=541&lang=geo

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი