ტენდერის გამოცხადება

სტანდარტული ტენდერი

ტარიფი: 30 ლარი

მომსახურება:

 • ტენდერის განთავსება ჩვენს საიტზე, რომელსაც ყოველდღიურად ნახულობს 2,300-ზე მეტი მნახველი.
 • 12,000-ზე მეტი მიმწოდებლის ბაზა, რომელთაც მოვიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად საქმიანობის პროფილიდან გამომდინარე.
 • სატენდერო შეტყობინებების დაგზავნა ტენდერის გამომწერ დაინტერესებულ პირებთან
 • შესყიდვებთან დაკავშირებული კონსულტაცია

ელექტრონული ტენდერი

ტარიფი: 30 ლარი

მომსახურება:

 • შემსყიდველის მიერ ტენდერის დამოუკიდებლად ატვირთვის შესაძლებლობა.
 • შეთავაზებების ელექტრონულად მიღების შესაძლებლობა.
 • გამოცხადებული ტენდერებისა და მიღებული შემოთავაზებების ონლაინ არქივი.
 • დახურული ტენდერების გამოცხადება მხოლოდ კონკრეტული მომწოდებლებისთვის.
 • შემსყიდველის მიერ სასურველი კომპანიებისთვის მოწვევების დაგზავნის შესაძლებლობა სისტემიდან.
 • ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში მომწოდებლებთან კითხვა-პასუხის ონლაინ რეჟიმი.
 • მომწოდებელთა ვაჭრობის სხვადასხვა ტიპები: 3-ბიჯიანი ვაჭრობა, რევერსული აუქციონი, ფორვარდული აუქციონი.

ანონიმური ტენდერი

ტარიფი: 50 ლარი

მომსახურება:

გარდა სტანდარტული ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების, ანონიმური ტენდერი ასევე ითვალისწინებს დამატებით ფუნქციებს:

 • ტენდერის გათავსება საიტზე ხდება Tenders.ge-ს სახელით და დაცულია შემსყიდველის სრული ანონიმურობა.
 • პროცესის ჩატარებასა და შეთავაზებების მიღებას უზრუნველყოფს Tenders.ge-ს ადმინისტრაცია.
 • ტენდერის მსვლელობისას არსებულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა განხორციელდება ანონიმურად.
 • ტენდერის დასრულებისთანავე დალუქული შეთავაზებების პაკეტი გადაეცემა შემსყიდველს შესაბამისი აუდიტის ოქმის თანდართვით, რომელშიც აღწერილი იქნება ტენდერის წარმართვის პროცესი და მისი გამჭვირვალეობა.
დაგვიკავშირდით

გსურთ ტენდერის გამოცხადება?

დაგვიკავშირდით და გამოაცხადეთ ტენდერი ჩვენს საიტზე