ჩაბარების ვადა:

19 ივნისი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17661 - ტენდერი ალუმინის კარ/ფანჯრების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "აიესკო" აცხადებს ტენდერს, სამშენებლო პროექტისათვის ალუმინის კარ/ფანჯრების შესყიდვაზე;

სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება):

 • სამშენებლო პროექტი მიმდინარეობს, ავჭალის ქუჩა N52-ში. პრეტედენტმა უნდა წარმოადგინოს წინადადება, პროექტით განსაზღვრული ალუმინის, ვიტრაჟების/ კარ-ფანჯრების რეალიზაცია/მონტაჟზე, დანართი #1-ის ტექნიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით;

განფასება:

 • პრეტედენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება დანართი #1-ში აღნიშნული პირობების დაცვით
 •  ხარჯთაღირცხვა უნდა მოიცავდეს:
 • პროდუქციის ტექნიკურ მახასიათებლებს/ ინფორმაციას ხარისხსა და ბრენდზე;
 • პროდუქციის ადგილზე მოტანის/სამონტაჟო ფასებს; 
 • მოწოდების ვადებს;
 • საასურველია წარდგენილი იყოს პროდუქციის ხარისხის/წარმოშობის სერტიფიკატი; 

სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი: ქ.თბილისი, ავჭალის ქუჩა #52;

პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • ხარჯთაღრიცხვა ზემოხსენებული პირობების გათვალისწინებით;
 • განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 

განსაკუთრებული მოთხოვნები:

 • თუ პრეტედენტს აქვს შესაძლებლობა წარმოადგინოს შეთავაზება არა ერთი, არამედ რამდენიმე ტიპის/ხარისხის პროდუქციაზე, დასაშვებია წინადადების წარდგენა საშუალო და პრემიუმ ხარისხის პროდუქციაზე;

შენიშვნა: 

 • ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) და მოიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს (დღგ); 

წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შეთავაზება პრეტედენტმა უნდა გამოაგზავნოს ელ.ფოსტის საშუალებით, მისამართზე: mtchitchinadze@iesco.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობით იმავე ფოსტაზე, ან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით, საკონტაქტო პირთან;
 • წინადადების წარდგენის საბოლოო ვადა: 2023 წლის 19 მაისი, 17:00;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი:მარიამ ჭიჭინაძე
ელ.ფოსტა: mtchitchinadze@iesco.ge
ტელ: + 995 593 259 391 
მის: ქ.თბილისი, სხვიტორის ქუჩა N1

ტენდერის კატეგორია:

 • 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები
 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

დოკუმენტაცია