ჩაბარების ვადა:

7 ივლისი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17674 - განცხადი სხვადასხვა ტიპის მომსახურებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ გეგმავს მიმწოდებელთა ბაზის განახლებას, ამისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიების მიხედვით ვაცხადებთ შემსრულებლების/მომწოდებლების შერჩევას. სურვილის შემთხვევაში, შესაბამისი გამოცდილების საწარმოებს/კომპანიებს ეძლევათ შანსი მოგვმართონ სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ შესყიდვების განყოფილებას ელექტრონულ მისამართზე: procurementpoti@apmterminals.com

კომპანიამ/საწარმომ უნდა გამოგვიგზავნოს საწარმოს დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია და მიუთითოს კატეგორია, რომლის შესრულებაზე აკეთებს განაცხადს:

 • პროექტირება
 • კვლევა/საკონსულტაციო მომსახურება, გეოდეზია, ტოპოგრაფია, გეოლოგია
 • მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია/შეკეთება
 • მოპირკეთება, ინსტალაცია
 • დანგრევა, დაშლა
 • გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 • რკინიგზის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 • ფასადების სამღებრო სამუშაოები
 • წყალარინების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია
 • ელექტროგაყვანილობა
 • ენერგეტიკა - მაღალი ძაბვის გადამცემი საკომუნიკაციო ქსელები, ელექტრო კარადები, ფარები, ძალოვანი კაბელების რეაბილიტაცია/ინსტალაცია, არხების მოწყობა, ლაბორატორიული კვლევა
 • წყალგაყვანილობა
 • ნავმისადგომების პასპორტიზაცია
 • წყალქვეშა სამუშაოები, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 • სანიტარულ ჰიგიენური, სადეზინფექციო-სადერატიზაციო სამუშაოები
 • გარემოსდაცვითი მონიტორინგი
 • სასმელი წყლის სინჯის ნიმუშების აღება, ლაბორატორიული კვლევა
 • სარეკლამო მომსახურება

ს.ს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს შესყიდვების განყოფილება.

საკონტაქტო პირები:
ნინო შონია - 599887546
ალექსანდრე კნიშოვი - 599887875

ტენდერის კატეგორია:

 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 22400000 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
 • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 41100000 ბუნებრივი წყალი
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 90400000 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 90600000 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება