ჩაბარების ვადა:

12 ივლისი 2023, 18:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T17679 - ტენდერი შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი II-ის #3 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო სამუშაოების წარმოებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ვარციხე 2005“ – (ვარციხის ჰიდროელექტროსადგური) აცხადებს ტენდერს: შპსვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი II-ის #3 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო სამუშაოების  წარმოება.

მომსახურების დეტალები გთხოვთ იხილოთ დანართში (ტექნიკურ დავალებაში).

საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ.
 • ანგარიშსწორების პირობები.

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 12 ივლისი, 18:00 სთ;

წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება:

შპსვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი II-ის #3 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო სამუშაოების წარმოება.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულუნდა იქნას www.tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 12 ივლისი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოგზავნილი იქნას საწარმოს ელექტრონულ მისამართზე: chancellery@vhpp.ge

საკონტაქტო პირები:
ალექსანდრე ყაველაშვილი 577 555 420; a.kavelashvili@vhpp.ge
გიორგი ზალიკიანი 577 555 467; g.zalikiani@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 51100000 ელექტროდა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
 • 09300000 ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  12 ივნისი 2023 დრო 10:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა