ჩაბარების ვადა:

3 ივნისი 2022, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13153 - ტენდერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაციაზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სენი - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN), /: 204419977, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის - საქართველოს კლიმატის პროგრამა (GEO-CAP): სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში - ფარგლებში აცხადებს ტენდერს, კერძოდ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.

ტენდერის ფარგლებში შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები:

 • შიგა კედლების შელესვა ნაწილობრივ ცემენტის ხსნარით 1:2 მაღალხარისხიანი ძველი ნალესის ჩამოყრით;
 • იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 4სმ. 200;
 • კედლების და იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ორკომპონენტიანი სპეციალური ნარევით (თხევადი და მყარი მასალა) ორჯერ
 • 3 ფაზიანი ელ.ტუმბოს დამონტაჟება აწევის სიმაღლით h=160მ თავის დამცავი მოწყობილობით.

სერვისის დასახელება, შესრულების ადგილი და ვადა:

 • სერვისის დასახელება: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაციის

სამუშაოები:

 • შესრულების ვადა: ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღე;
 • შესრულების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დილიკაური.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 3 ივნისი, 18:00 საათი. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადის დასრულებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს. დაინტერესებულმა პირებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: megi.gamtkitsulashvili@cenn.org
 • დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ინფორმაცია ტენდერის პროცედურების შესახებ შეუძლიათ მიიღონ CENN-ის ოფისში, მისამართზე: . თბილისი, ბეთლემის . 27.

საკონტაქტო პირები:

ტენდერის კატეგორია:

 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები